Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a. www.antalyameyvecisi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Sarıağaç Mahallesi Paşabey Sokak No:16 Gazipaşa/Antalya adresinde mukim Başaranoğlu Meyvecilik Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

b. www.antalyameyvecisi.com internet sitesine üye olan ve siteyi kullanan internet kullanıcısı (“Üye”)

c.Alıcı: www.antalyameyvecisi.com internet adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle www.antalyameyvecisi.com tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan üye.

d.Site: www.antalyameyvecisi.com olarak isimlendirilen alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

e.www.antalyameyvecisi.com Hizmetleri: Site içerisinde üyelerin işbu sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.antalyameyvecisi.com tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Kurulması

İşbu www.antalyameyvecisi.com ‘‘Kullanıcı Sözleşmesi”www.antalyameyvecisi.com sitesinde bulunan işbu sözleşmenin, elektronik ortam yolu ile kullanıcı tarafından onaylanmasıyla kurulmuş olur. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

Üye, www.antalyameyvecisi.com sitesine üye olmakla birlikte, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.Hak ve Yükümlülükler
 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken, “site”deki mal ve hizmetlerden faydalanırken ve “site”deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “site”nin ilgili yerlerinde belirtilen ve ilan edilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2. “Üye”, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgilerle ilgili olarak, yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde ve/veya diğer “kullanıcılar” ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, www.antalyameyvecisi.com’un, yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeplewww.antalyameyvecisi.comdan hiçbir şekilde tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 “Üye”lerin, www.antalyameyvecisi.com tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek için kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “üye”lerin sorumluluğundadır. “üye’’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “üye”lerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, www.antalyameyvecisi.com‘un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

“Üye’’ler, www.antalyameyvecisi.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

www.antalyameyvecisi.com’un sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve “site”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun şekilde ve amaçlarla “site” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye’’lerin, “site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, üyelerin kendilerine aittir. Her kullanıcı, www.antalyameyvecisi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.antalyameyvecisi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcıların/ üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “site” üzerindeki faaliyetler, iş ve işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları yahut uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.antalyameyvecisi.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

“Kullanıcı/ Üye”,www.antalyameyvecisi.com tarafından satış için sunulan mal/hizmetleri, www.antalyameyvecisi.comun belirlediği fiyattan ve www.antalyameyvecisi.com tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden birini tercih ederek satın almaya hak kazanır. “Kullanıcı/ Üye”, “site”de sergilenen herhangi bir ürünü ve “site”de ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, “kullanıcı/ Üye” ile www.antalyameyvecisi.com arasından satım sözleşmesi kurulmuş olur. “Kullanıcı/ Üye”, kurulan sözleşme ile, www.antalyameyvecisi.com tarafından ürüne yönelik yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

“Kullanıcı”, işbu sözleşmenin üstteki paragrafında belirtilen hüküm doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme şekli üzerinden yerine getirir.

 “Kullanıcı / Üye”nin ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan mal/hizmetin www.antalyameyvecisi.com tarafından teslim borcunun doğduğu an; siteden kredi kartı (Visa, Master Kart) ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, www.antalyameyvecisi.com hesabına ulaştığı andır.

Tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda, kredi kartı (Visa, Master Kart) ile ödemelerde sipariş kadar tutarın bloke edildiği; ödemenin www.antalyameyvecisi.com hesabına ulaştığı an itibariyle, sipariş, www.antalyameyvecisi.com tarafından işleme alınır.

Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; kargo ya da tedarikçi firma veya www.antalyameyvecisi.com sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile “kullanıcı/üye”nin siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşullarının hasada elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama en fazla 3 iş günü sürmektedir. “Kullanıcı/ üye”nin siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “kullanıcı/üye”, “site”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon iletişim imkânları üzerinden www.antalyameyvecisi.com’a durumu bildirmelidir.

Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan ithalatçı tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya www.antalyameyvecisi.coma  ait irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

Yazım ve sistem hatalarından meydana gelen yanlışlıklardan www.antalyameyvecisi.com sorumlu değildir. Satın alınmak istenen mal/hizmetin, www.antalyameyvecisi.com stoklarında kalmamış olması ve bu durumun siparişin onaylanmasından sonra ortaya çıkması halinde, “kullanıcı/üye”nin siparişi, 4 günlük süre içerisinde, sipariş temin edilinceye kadar yürürlükte kalır. Sipariş edilen mal/hizmet, hiçbir şekilde www.antalyameyvecisi.com tarafından temin edilemiyorsa veyahut sağlanamıyorsa, yapılacak bildirim ardından ve “kullanıcı/üye”nin isteği doğrultusunda, siparişe konu mal/hizmet tutarında başka bir ürün gönderilebilir; ürünün stoklara girmesi beklenebilir veya siparişin iptali sağlanabilir. “Kullanıcı/üye”nin bu tercihlerden birini 2 gün içinde kullanmaması halinde, sözleşme sona erer ve www.antalyameyvecisi.comTüketici Mevzuatı çerçevesinde “kullanıcı/üye”ye, ödemiş olduğu bedeli ve borç altına sokan tüm belgeleri teslim eder.

Ürünü teslim almış olmak, taraflar arasındaki satım sözleşmesinin tam ve eksiksiz olarak ifa edildiğini gösterir. Ürünün, “kullanıcı/üye” veya onunla aynı adreste yaşayan kişiler tarafından teslim alınması halinde de, satım sözleşmesi ifa edilmiş sayılmaktadır. Teslim edilen paket açılmış ise, kargoyu teslim alan kişi, durumu teslimata gelen kişiyle tutanak altına aldırmalı, tutulan tutanağın bir nüshasını kendisinde muhafaza etmeli ve paketi almamalıdır. “Kullanıcı/üye”, durumu tespit eden tutanağı aynı gün içerisinde, www.antalyameyvecisi.com sitesi iletişim bölümünde yer alan mail-fax iletişim mekanizmaları üzerinden www.antalyameyvecisi.com’a göndermelidir. www.antalyameyvecisi.com, tutanağın kendisine ulaşmasını takip eden 8 günlük süre içinde, “kullanıcı/üye”nin siparişini, ek ücret talep etmeden yeniden “kullanıcı/üye”nin bildirdiği adrese gönderir.

“Kullanıcı/üye”lerin, hukuka aykırı bir şekilde ellerinde bulunan 3. şahıslara ait kredi/banka kartlarını ve/veya banka hesaplarını kullanmak suretiyle, www.antalyameyvecisi.com adresi üzerinden yaptıkları alışverişlerden, www.antalyameyvecisi.com’un  ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu çerçevede www.antalyameyvecisi.com’dan hiçbir şekilde paranın iade edilmesi istenemez ve www.antalyameyvecisi.com  hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz.

www.antalyameyvecisi.com’ un Hak ve Yükümlülükleri

www.antalyameyvecisi.com, “site”de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı/üye”ler da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve bu bilgileri ve içerikleri silme hakkını saklı tutmaktadır. www.antalyameyvecisi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. “Kullanıcı/üye”ler, www.antalyameyvecisi.com‘un  talep ettiği, istediği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.antalyameyvecisi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar/üye” tarafından yerine getirilmez veya gerekli görüldüğü takdirde www.antalyameyvecisi.com tarafından yerine getirilebilir. www.antalyameyvecisi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara ve üyelere aittir.

www.antalyameyvecisi.com, “site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik vb. hata durumlarında www.antalyameyvecisi.com nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

www.antalyameyvecisi.com, “site”de yer alan “şahsi kullanıcı” bilgilerini veya üyeliğe dair “kullanıcı” bilgilerini, “kullanıcı” güvenliği ve/veya kendi yükümlülüğünü yerine getirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

www.antalyameyvecisi.com, “site”de sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda “kullanıcı/üye”ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

www.antalyameyvecisi.com, “site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve www.antalyameyvecisi.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.antalyameyvecisi.com bu mesaj ve yorumları giren “kullanıcı”nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

“Kullanıcı/üye”ler ve www.antalyameyvecisi.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

Diğer Hükümler

Fikri Mülkiyet Hakları

 www.antalyameyvecisi.com sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, ( www.antalyameyvecisi.com telif haklarına tabi  çalışmalar) www.antalyameyvecisi.com’a ait olarak ve/veya www.antalyameyvecisi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “Kullanıcı/üye”ler, www.antalyameyvecisi.com’un mal ve  hizmetlerini, www.antalyameyvecisi.com bilgilerini ve www.antalyameyvecisi.com‘un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez  veya başkasının www.antalyameyvecisi.com‘un mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.antalyameyvecisi.com’dan  talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Kullanıcı/üye”ler, www.antalyameyvecisi.com’un  telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunların türevi olan çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

www.antalyameyvecisi.com’un, www.antalyameyvecisi.com hizmetleri, www.antalyameyvecisi.com bilgileri, www.antalyameyvecisi.com telif haklarına tabi çalışmaları, www.antalyameyvecisi.com ticari markaları, www.antalyameyvecisi.com ticari görünümü veya “site” vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri

www.antalyameyvecisi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, “site”de ilan etmek suretiyle, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

www.antalyameyvecisi.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklikler/uyarlamalar, site üzerinden “kullanıcılar/üye”lere duyurulur. www.antalyameyvecisi.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı/üye”ler tarafından kabul edilmiş sayılır.

İşbu sözleşme, “kullanıcı/üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan bütün hallerde ve durumlarda, www.antalyameyvecisi.com tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme yahut gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.antalyameyvecisi.com‘un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yürütülmesinde ve yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme “kullanıcı/üye”, “site”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, “kullanıcı/üye”nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

www.antalyameyvecisi.com,  “kullanıcı/üye”lerin işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “kullanıcı/üye”ler fesih sebebiyle www.antalyameyvecisi.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. “Kullanıcılar/üye”lerin, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek iş, işlem ve davranışlarda bulunması

b. “Kullanıcı/üye”nin kendisi için oluşturulmuş bulunan kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya başkası adına kullanıma açması

c. “Kullanıcı/üye”nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde, davranışlarda, faaliyetlerde bulunması

d. “Kullanıcılar/üye”lerin izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi/banka kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları www.antalyameyvecisi.com  adresindeki alış verişlerde bulunması